تیزر معرفی مجتمع تجاری فیروزه

 

پروژه فیروزه در زمینی به مساحت ۲۳۵۷ مترمربع در حال احداث است. مساحت زیر بنای ناخالص پروژه ۱۶.۷۷۸ مترمربع و زیر بنای خالص کل ۷.۱۳۳ متر مربع و مساحت مفید تجاری در این پروژه حدود ۵.۹۰۸ متر مربع است. پروژه چهار باغ دارای ۹ طبقه بوده که کاربری طبقات منفی چهار تا مفی دو، پارکینگ، انباری و تاسیسات است.