درخواست نمایندگی

مزایای نمایندگی پویاپندار

پویاپندار یک شرکت پیشرو در تکنولوژی در زمینه نرم افزار و چند رسانه ایست. گواه این مطالب، پروژه های فوق العاده و مشتریان بزرگ و خشنود ما هستند. ما طی سالهای متمادی، تمامی زیرساختها و مهارتهای لازم در حوزه فعالیتمان را آماده نموده ایم و به صورت مطمئن آماده ارائه خدمات گسترده در این زمینه هستیم.

پویاپندار در حوزه همکاری های تجاری نیز کارنامه درخشانی دارد. نگاه ما به همکاری ها، نگاهی بردبرد و توام با احترام است. ما همکاران تجاریمان را بخشی از هویت خود می دانیم و موفقیت آنها را زمینه ساز پیشرفتمان قلمداد می کنیم.

نمایندگی پویاپندار، یک حرکت اقتصادی درست و منطقی است. نمایندگان ما، ضمن برخوردار از مزایای همکاری، می توانند مستقلا استراتژی های خود را داشته باشند. به همین منظور روش های همکاری متنوعی را برای نمایندگان خود پیش بینی کرده ایم. نمایندگی حقیقی یا حقوقی، نمایندگی انحصاری یا عمومی، امکان فعالیت صرفا با برند اختصاصی نماینده (پرایوت لیبل)، امکان اجرای بخشی از پروژه ها توسط نماینده و موارد دیگر از جمله این روش های نمایندگی است.

ما در انتخاب نمایندگان خود نهایت دقت نظر را داریم ولی برای شروع همکاری، ساده ترین روش ها را انتخاب کرده ایم و از تحمیل تعهدات نابجا به نمایندگان پرهیز داریم. باور ما این است که وقتی بر اساس اصول صحیح و منطقی با مجموعه ای وارد همکاری شویم، آن مجموعه طبیعتا به دنبال دستیابی به بهترین نتایج است و نیازی نیست که آنها را متحمل فشارهای غیر منطقی نماییم.

چنانچه در مجموعه خودتان تعهد، خلاقیت، میل به موفقیت، نگاه بلند مدت و قدرت فعالیت مشترک را می بینید، ما هم خوشحال می شویم تا با هم آشنا شده و گام های مشترک در مسیر موفقیتمان را با یکدیگر بررسی نماییم.

درخواست نمایندگی