تولید کتاب های AR

 

توضیح پروژه

یکی از حوزه هایی که این شرکت به صورت ویژه بر روی آن متمرکز شده است، تولید محتوا های مرتبط با مباحث گردشگری برای سنین کودک و نوجوان است. “مجموعه داستانهای کمربند جادویی”، سعی دارد تا با به تصویر کشیدن فضایی شیرین و کودکانه به کمک شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی، مخاطبان این دوره ی سنی را با تاریخ ایران در سلسله ها و ادوار تاریخی مختلف آشنا سازد.

در انتهای هر کتاب، تصاویری دوبعدی قرار گرفته که کاربر پس از رنگ آمیزی آن میتواند به کمک اپلیکیشن کتاب و با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده به تصاویر رنگی خود جان داده و آنها را به صورت سه بعدی، به صورتی که خود رنگ آمیزی نموده است ببیند. المانهای سه بعدی شده، جان میگیرند و در مورد خود توضیح داده، کاربر را بصورت کاملا جذاب با خود آشنا می نمایند.

مجموعه داستانهای کمربند جادویی”، سعی دارد تا با به تصویر کشیدن فضایی شیرین و کودکانه به کمک شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی، مخاطبان این دوره ی سنی را با تاریخ ایران در سلسله ها و ادوار تاریخی مختلف آشنا سازد.