تولید کتاب های AR 

تولید کتابهای گردشگری برای کودکان و نوجوانان با کمک تکنولوژی AR

توضیح پروژه :

یکی از حوزه هایی که این شرکت به صورت ویژه بر روی آن متمرکز شده است، تولید محتوا های مرتبط با مباحث گردشگری برای سنین کودک و نوجوان است. “مجموعه داستانهای کمربند جادویی”، سعی دارد تا با به تصویر کشیدن فضایی شیرین و کودکانه به کمک شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی، مخاطبان این دوره ی سنی را با تاریخ ایران در سلسله ها و ادوار تاریخی مختلف آشنا سازد.

در انتهای هر کتاب، تصاویری دوبعدی قرار گرفته که کاربر پس از رنگ آمیزی آن میتواند به کمک اپلیکیشن کتاب و با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده به تصاویر رنگی خود جان داده و آنها را به صورت سه بعدی، به صورتی که خود رنگ آمیزی نموده است ببیند. المانهای سه بعدی شده، جان میگیرند و در مورد خود توضیح داده، کاربر را بصورت کاملا جذاب با خود آشنا می نمایند.

مجموعه داستانهای کمربند جادویی”، سعی دارد تا با به تصویر کشیدن فضایی شیرین و کودکانه به کمک شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی، مخاطبان این دوره ی سنی را با تاریخ ایران در سلسله ها و ادوار تاریخی مختلف آشنا سازد.