دانلود و پشتیبانی

مسئولیت اجتماعی پویاپندار در تعامل درست با جامعه و محیط زیست تعریف شده است. ما با نوآوری مداوم تلاش داریم تا دنیا را به مکان بهتری برای زیستن تبدیل کنیم و میراث بهتری را برای آیندگان برجای بگذاریم. ما تلاش داریم تا تمام کسانی که تحت تاثیر فعالیت های پویاپندار قرار می گیرند، بتوانند همراه با ما رشد کرده و از مواهب پیشرفت برخوردار گردند. ما توسعه را امری همه جانبه می دانیم و موفقیت خود را وابسته به موفقیت ذی نفعانمان قلمداد می کنیم. ما ضمن ستایش بهره وری و کوشش برای ارائه خدمات سبز، کمک می کنیم تا منابع جهانیمان به نحو بهتری مصرف گردیده و آینده ای روشن تر در برابر دیدگانمان قرار گیرد.

اطلاعات تماس
ایران اصفهان
اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین گلزار و ملک کوچه نسترن کوچه 22 بنبست عبدالهی ساختمان پویا
Info@pooyapendar.ir
03132736781

دپارتمان نرم افزار

در دنیای کنونی، اینترنت به همه جا نفوذ کرده است. هر کسی را که ببینید به نحوی ارتباطی با اینترنت دارد و معمولا برای پیدا کردن پاسخ هر سوالی، اینترنت اولین کاندیداست. هر روز بخش بزرگتری از دنیای واقعی، رد

امروزه تصور یک سازمان بدون استفاده از تکنولوژی و کامپیوتر بسیار دشوار است. از کوچکترین کسب و کارها در دورترین نقاط تا کسب کارهای چند ملیتی، اگر در یک مساله مشابهت داشته باشند، آن مساله حول محور تکنولوژی اطلاعات، کامپیوتر

در جهان امروز، دائما شاهد ظهور محصولاتی هستیم که عنوان هوشمند به آنها تعلق می گیرد. اسباب بازی های هوشمند، ماشین لباسشویی با قابلیت شستشوی هوشمند، اتومبیل های هوشمند و هزاران محصول هوشمند دیگر که در اطرافمان میبینیم. گاهی در