دانلود و پشتیبانی

مسئولیت اجتماعی پویاپندار در تعامل درست با جامعه و محیط زیست تعریف شده است. ما با نوآوری مداوم تلاش داریم تا دنیا را به مکان بهتری برای زیستن تبدیل کنیم و میراث بهتری را برای آیندگان برجای بگذاریم. ما تلاش داریم تا تمام کسانی که تحت تاثیر فعالیت های پویاپندار قرار می گیرند، بتوانند همراه با ما رشد کرده و از مواهب پیشرفت برخوردار گردند. ما توسعه را امری همه جانبه می دانیم و موفقیت خود را وابسته به موفقیت ذی نفعانمان قلمداد می کنیم. ما ضمن ستایش بهره وری و کوشش برای ارائه خدمات سبز، کمک می کنیم تا منابع جهانیمان به نحو بهتری مصرف گردیده و آینده ای روشن تر در برابر دیدگانمان قرار گیرد.

اطلاعات تماس
ایران اصفهان
اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین گلزار و ملک کوچه نسترن کوچه 22 بنبست عبدالهی ساختمان پویا
Info@pooyapendar.ir
03132736781
درخواست استخدام پویا پندار
درخواست استخدام پویا پندار

استخدام پویا پندار | ارزشهای پویاپندار در حوزه سرمایه انسانی

در پویاپندار، توجه به سرمایه های انسانی اولین و مهمترین اولویت ماست. ما در کنار هم تلاش می کنیم تا محیطی دوستانه و خلاق به وجود آوریم و بتوانیم پتانسیلهای وجودمان را بیشتر بروز دهیم. فعالیت های دسته جمعی و تیمی اساس کار کردن ماست و همه با هم به دنبال یک هدف مشترک هستیم. ما می دانیم که هر کس استعدادها و توانایی های ویژه خود را دارد و همین تفاوت هاست که باعث غنا و رشد بیشتر ما می شود. بنابرین تلاش می کنیم تا هر عضوی از تیم ما، فرصت بیشتری برای آنکه خودش باشد داشته باشد و تنوع نظرات و سلایق را ارج می نهیم. ما مسیر حرکت به سمت خواسته های همکارانمان را تسهیل می کنیم و می دانیم که آنها نیز بهترین تلاششان را برای موفقیت مجموعه ما خواهند کرد.

 

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان

Rate this post