مسجد جامع اصفهان به ثبت جهانی رسید

مسجد جامع عتیق اصفهان در بر دارنده 14 قرن هنر معماری و تزیینی ایران در دوران اسلامی به شمار میرود که در واقع آن را می توان دایره المعارف هنر دوران نامید که جلوه های ویژه ای از هنر معماری ، کاشی کاری ، آجرکاری، گچ بری و خوشنویسی را به نحو بسیار مطلوبی در خود گمجانده است این اثر دارای 477 گنبد با طرح های متنوع است که در بین آنها گنبدهای نظام الملک و تاج الملک از مفاخر معماری ایران به شمار میرود. پس از بررسی پرونده ثبتی مسجد جامع اصفهان به عنوان یکی از آثار پیشنهادی ایران برای قرارگیری در فهرست میراث جهانی، این پرونده با موافقت اعضای کمیته مواجه و به تایید رسید
دسته بندی : عمومی

ابزار محتوای در حال نمایش
اصفـهان، خـیابان هشـت بهشت غربی، کوی 22، پلاک 37، واحد 2 تــلــفــکـس : 031-32736568 ، 031-32640830